NHUM - NHÍM BIỂN

nhum-nhim-bien-ly-son
Loại hàng: Loại 1
Trọng lượng: 1kg
Bảo quản: Lạnh
Liên hệ
nhum-nhim-bien-thit-ly-son
Loại hàng: Cao Cấp
Trọng lượng: 1Kg
Bảo quản: Lạnh
Liên hệ
«1»