COMBO TỪ CHU LAI

combo-du-lich-ly-son-2n1d-tu-san-bay-chu-lai
Combo từ Chu Lai
Khách sạn:
Phương tiện: Tàu Siêu Tốc, Canô, Ô Tô
Hình thức Tour: Combo du lịch Lý Sơn
Hàng ngày | 4 khách
1.050.000 đ
combo-du-lich-ly-son-3n2d-tu-san-bay-chu-lai
Combo từ Chu Lai
Khách sạn:
Phương tiện: Tàu Siêu Tốc, Ô Tô, Cano
Hình thức Tour: Combo du lịch Lý Sơn
Hàng ngày | 4 khách
1.150.000 đ
combo-du-lich-ly-son-4n3d-don-san-bay-chu-lai
Combo từ Chu Lai
Khách sạn:
Phương tiện: Tàu Siêu Tốc, Canô, Ô Tô
Hình thức Tour: Combo du lịch Lý Sơn
Hàng ngày | 4 khách
1.400.000 đ
«1»